facebook_page_plugin

Týždeň zdravej výživy

Týždeň od 14.10. do 18.10.2019 sa niesol v duchu zdravej výživy. Počas celého týždňa boli pre žiakov pripravené rôzne aktivity spojené so zdravou výživou a správnou životosprávou. Každý deň v tomto týždni bol niečím iným zaujímavým a príťažlivý. Pondelok, ktorý mal názov "ovocný" deň, žiaci ochutnávali rôzne druhy ovocia, pripravovali misy a chutné šaláty. Utorok " zeleninový " deň, sa spájal s ochutnávkou rôznych druhov zeleniny. V stredu sme mali "mliečny" deň a deti si priniesli na desiatu rôzne mliečne výrobky. Vo štvrtok bol "športový" deň, deti športovali na hodinách telesnej výchovy a popoludní v ŠKD. Piatok bol "Deň bez stresu" a v tento deň prebehla aj súťaž o "Najkrajšie JABLKO", ktorú vyhlásil školský parlament. Prežili sme spolu týždeň plný pekných zážitkov a získali sme množstvo nových a užitočných informácií.