facebook_page_plugin

Návrat detí do škôl

Vážení rodičia,
prajeme Vám a Vašim rodinám veľa zdravia a radosti v novom roku 2022. Vianočné prázdniny pomaly končia a všetci žiaci sa vrátia do škôl v termíne 10. január 2022.
Úspešný a zdravý návrat do školy je podmienený:

  • podaním písomného vyhlásenia o bezpríznakovostipred nástupom do školy cez rodičovské konto EDUPAGE (návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u2462)
  • vykonaním domáceho samotestu, pokiaľ ho máte k dispozícii a podaním spätnej informácie o jeho výsledku (návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u2512)
  • výdaj ďalších samotestov zo strany MŠvaVSR je podmienený spätnou väzbou o použití už vydaných testov 
  • kontrolou zdravotného stavu Vašich detí, i v prípade miernych príznakov choroby Vás poprosíme, aby ste svoje deti radšej nechali doma a tým predišli šíreniu nákazy
  • prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, ktoré je povinné pre všetkých žiakov školy – poprosíme Vás o poučenie nosenia rúšok a zabezpečenie náhradného rúška pre svoje deti.

Naším spoločným cieľom je zostať čo najdlhšie v prezenčnom vyučovaní, čo môžeme dosiahnuť len dodržiavaním vyššie spomenutých protipandemických opatrení.

Bližšie informácie, ktorými sa riadime, sú zverejnené na stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/