facebook_page_plugin

Deň narcisov

28. apríla 2022 prebiehal ďalší v poradí už 26. ročník charitatívneho podujatia. Naša škola je prirodzenou súčasťou tohto podujatia. Po troch rokoch pandémie sme s pokorou oslovili žiakov, rodičov a priateľov školy, aby prispeli na túto jedinečnú finančnú zbierku. Onkologickí pacienti v dnešných dňoch potrebujú výraznú zdravotnícku pomoc, pretože pandémia spôsobovala mnohým komplikácie. Chceme poďakovať rodičom , deťom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom i priateľom školy za každý cent, ktorým prispeli na toto  výnimočné podujatie.

Vyzbierali sme sumu 986,80 eur

Zo srdca veľké ĎAKUJEME