facebook_page_plugin

Deň Zeme

Naša Zem je zázračná planéta, na ktorej sa ukrýva život so zurčiacimi bystrinami, šumiacimi lesmi a záhadnými horami. 22.4.2022 sme si na Základnej škole Školská ul. 14 v Leviciach pripomenuli, ako sa máme o tieto skvosty starať a chrániť. Žiaci na I. a II. stupni vyzbierali odpadky v okolí našej školy a športovísk, čím odľahčili prírodu od vecí, ktoré do nej nepatria. Deviataci si pripravili prezentáciu pre mladších kamarátov zo štvrtáckych a piatackých tried, kde si spoločne pripomenuli, čo zaťažuje našu planétu a ako by sme ju mali šetriť a chrániť. Výsledkom bolo tvorenie plagátov. Žiaci z 8. A  pomohli hmyzími domčekmi, poskytnúť krehkým živočíchom úkryty. Siedmaci sa postarali o výsadbu stromčekov a krov, čím prispeli k čistejšiemu ovzdušiu. Žiaci z II. stupňa a žiaci z ŠKD symbolicky vytvorili z farebných papierov stromy a kvety, ktoré skrášľujú chodby našej školy a pripomínajú nám, aká je príroda pestrá. Sľubom našej Zemi si na II. stupni žiaci prisľúbili, že budú našu Zem chrániť a starať sa o ňu, aby ostala zázračnou planétou aj pre našich potomkov.