facebook_page_plugin

Akcie školy - Apríl 2022

Deň narcisov

28. apríla 2022 prebiehal ďalší v poradí už 26. ročník charitatívneho podujatia. Naša škola je prirodzenou súčasťou tohto podujatia. Po troch rokoch pandémie sme s pokorou oslovili žiakov, rodičov a priateľov školy, aby prispeli na túto jedinečnú finančnú zbierku. Onkologickí pacienti v dnešných dňoch potrebujú výraznú zdravotnícku pomoc, pretože pandémia spôsobovala mnohým komplikácie. Chceme poďakovať rodičom , deťom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom i priateľom školy za každý cent, ktorým prispeli na toto  výnimočné podujatie.

Vyzbierali sme sumu 986,80 eur

Zo srdca veľké ĎAKUJEME

Deň Zeme

Naša Zem je zázračná planéta, na ktorej sa ukrýva život so zurčiacimi bystrinami, šumiacimi lesmi a záhadnými horami. 22.4.2022 sme si na Základnej škole Školská ul. 14 v Leviciach pripomenuli, ako sa máme o tieto skvosty starať a chrániť. Žiaci na I. a II. stupni vyzbierali odpadky v okolí našej školy a športovísk, čím odľahčili prírodu od vecí, ktoré do nej nepatria. Deviataci si pripravili prezentáciu pre mladších kamarátov zo štvrtáckych a piatackých tried, kde si spoločne pripomenuli, čo zaťažuje našu planétu a ako by sme ju mali šetriť a chrániť. Výsledkom bolo tvorenie plagátov. Žiaci z 8. A  pomohli hmyzími domčekmi, poskytnúť krehkým živočíchom úkryty. Siedmaci sa postarali o výsadbu stromčekov a krov, čím prispeli k čistejšiemu ovzdušiu. Žiaci z II. stupňa a žiaci z ŠKD symbolicky vytvorili z farebných papierov stromy a kvety, ktoré skrášľujú chodby našej školy a pripomínajú nám, aká je príroda pestrá. Sľubom našej Zemi si na II. stupni žiaci prisľúbili, že budú našu Zem chrániť a starať sa o ňu, aby ostala zázračnou planétou aj pre našich potomkov.