facebook_page_plugin

Aktuality

Poplatky za ŠKD

Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie poplatku ŠKD  (Dodatok č. 12 k VZN č. 94) na 15 eur/mesiac.

Prosíme uhradiť poplatok za ŠKD: 45,- € za obdobie  január - marec 2020

  Poplatky uhradiť až v januári 2020, nie v decembri 2019!

Sumu 45, - € je nutné uhradiť jednorazovým poplatkom  do 15. januára 2020 na bankový účet. Poplatok sa platí nezávisle od času, počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

IBAN: SK 83 5600 0000 0071 3728 1001  SWIFT: KOMASK2X

Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa

Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a triedu

POZOR: Uvádzať správu pre prijímateľa je povinné!!!!

Dôrazne Vás žiadame o uvádzanie správy pre prijímateľa, kde uvediete meno, priezvisko dieťaťa a triedu .

Pokiaľ  neuvediete tieto identifikačné údaje, nevieme pri kontrole priradiť k poplatku vaše dieťa.

Za porozumenie a pochopenie Vám ďakujeme.

                                                                                                         Mgr. Peter Šturc v.r.